French socket outlet with frame Simon 31 white | SIMON
Are you in USA? Visit Simon USA Simon USA