Mono speaker input with frame Simon 31 champagne | SIMON
Are you in USA? Visit Simon USA