2-way switch with frame Simon 31 aluminium | SIMON
Are you in USA? Visit Simon USA