Double single-pole switch with frame Simon 27 Play white | SIMON
Are you in USA? Visit Simon’s website of USA Simon USA