Frame for 1 element white Simon 28
28610-30

Frame for 1 element white Simon 28

Simon 28
Frame for 2 elements white Simon 28
28620-30

Frame for 2 elements white Simon 28

Simon 28
Frame for 3 elements white Simon 28
28630-30

Frame for 3 elements white Simon 28

Simon 28
Frame for 4 elements white Simon 28
28640-30

Frame for 4 elements white Simon 28

Simon 28
Single-pole switch 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26101-39

Single-pole switch 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Single-pole switch 10AX 250V~ with built-in pilot light and fast terminal connection system Simon 28
26102-39

Single-pole switch 10AX 250V~ with built-in pilot light and fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Single-pole switch 10AX 250V~ with built-in light and fast terminal connection system Simon 28
26104-39

Single-pole switch 10AX 250V~ with built-in light and fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Double-pole switch 16AX 250V~ with built-in pilot light and screw terminal connection Simon 28
26134-39

Double-pole switch 16AX 250V~ with built-in pilot light and screw terminal connection Simon 28

Simon 28
Push-button switch 10A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26150-39

Push-button switch 10A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Push-button switch 10A 250V~ with built in light and fast terminal connection Simon 28
26160-39

Push-button switch 10A 250V~ with built in light and fast terminal connection Simon 28

Simon 28
2-way switch 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26201-39

2-way switch 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
2-way switch 10AX 250V~ with built in pilot light and fast terminal connection system Simon 28
26202-39

2-way switch 10AX 250V~ with built in pilot light and fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
2-way switch 10AX 250V~ with built in light and fast terminal connection system Simon 28
26204-39

2-way switch 10AX 250V~ with built in light and fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Intermediate switch 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26251-39

Intermediate switch 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Intermediate switch 10AX 250V~ with built in light and fast terminal connection system Simon 28
26254-39

Intermediate switch 10AX 250V~ with built in light and fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Set of 1 2-way switch 10AX 250V~ and 1 push button 10A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26301-39

Set of 1 2-way switch 10AX 250V~ and 1 push button 10A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Switch for blinds 10A 250V~ with 3 positions: up, down and stop Simon 28
26333-39

Switch for blinds 10A 250V~ with 3 positions: up, down and stop Simon 28

Simon 28
Set of 2 2-way switches 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26397-39

Set of 2 2-way switches 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Set of 2 switches 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26398-39

Set of 2 switches 10AX 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
German socket outlet 16A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26432-39

German socket outlet 16A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
Two-pole socket outlet 16A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28
26444-39

Two-pole socket outlet 16A 250V~ with fast terminal connection system Simon 28

Simon 28
French socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system Simon 28
26458-39

French socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system Simon 28

Simon 28
Single rocker for switches white Simon 28
28010-30

Single rocker for switches white Simon 28

Simon 28
Single rocker for switches with light indicator white Simon 28
28011-30

Single rocker for switches with light indicator white Simon 28

Simon 28
Single rocker for switches with pilot light white Simon 28
28012-30

Single rocker for switches with pilot light white Simon 28

Simon 28