Switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept
8200101-090

Switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept
8200101-096

Switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept
8200101-098

Switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
2-way switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept
8200201-090

2-way switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
2-way switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept
8200201-096

2-way switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
2-way switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept
8200201-098

2-way switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Intermediate switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept
8200251-090

Intermediate switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Intermediate switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept
8200251-096

Intermediate switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Intermediate switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept
8200251-098

Intermediate switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept
8200432-090

German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept
8200432-096

German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept
8200432-098

German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Double switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept
8200398-090

Double switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Double switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept
8200398-096

Double switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Double switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept
8200398-098

Double switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Double 2-way switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept
8200397-090

Double 2-way switch with screw terminal connection system matt white Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Double 2-way switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept
8200397-096

Double 2-way switch with screw terminal connection system titanium Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
Double 2-way switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept
8200397-098

Double 2-way switch with screw terminal connection system matt black Simon 82 Concept

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system
75432-39

German socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
German socket outlet 16A 250V~ with fast terminal connection system
75464-39

German socket outlet 16A 250V~ with fast terminal connection system

Simon 82, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Nature
Two-pole socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system
75431-39

Two-pole socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system

Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Detail, Simon 75, Simon 82 Concept
French socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system
75458-39

French socket outlet 16A 250V~ with screw terminal connection system

Simon 75, Simon 82, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail
German monoblock socket outlet 16A 250V~ with safety device and screw terminal connection system white Simon 75
75452-60

German monoblock socket outlet 16A 250V~ with safety device and screw terminal connection system white Simon 75

WHILE STOCKS LAST
Simon 75, Simon 82 Concept
German monoblock socket outlet 16A 250V~ with safety device and screw terminal connection system ivory Simon 75
75452-61

German monoblock socket outlet 16A 250V~ with safety device and screw terminal connection system ivory Simon 75

WHILE STOCKS LAST
Simon 75, Simon 82 Concept
Combined two-pole socket (European/American) 16A 250V~ with ground and screw terminal connection white Simon 27 Play
27439-35

Combined two-pole socket (European/American) 16A 250V~ with ground and screw terminal connection white Simon 27 Play

Simon 27, Simon 27 Centralizaciones, Simon 27 Neos, Simon 75, Simon 27 Scudo, Simon 82 Concept, Simon 44 Aqua, Simon 27 Play