Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000380012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000766015

Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000378012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000764015

Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000219012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000061015

Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA with DALI bus dimming Technical grey
207-002042012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000186012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000749015

Simon Mizar M urban luminaire with RE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey
207-001010012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000375012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000761015

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 54 W, 530 mA with DALI bus dimming Technical grey
207-002922012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 54 W, 530 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000371012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000675015

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 73 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey
207-001009012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 73 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 91 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000369012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 91 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 91 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-000760015

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 91 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 109 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
207-000367012

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 109 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Mizar
Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 109 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
207-001798015

Simon Mizar M urban luminaire with RJ optics, 3000 K, 109 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Mizar