Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000222013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001439015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000220013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001198015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000183013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001197015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-000747015

Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, with DALI dimming Decorative grey
244-001733013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, with DALI dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000219013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001141015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-000061015

Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, with DALI dimming Decorative grey
244-002042013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, with DALI dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000186013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-000953015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-000749015

Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF