Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000380013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001153015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001439015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000379013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001041015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001198015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000378013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001196015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000183013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001197015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-001170013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001429015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000439013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001428015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001431015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF