Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000380013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001153015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001439015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000379013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001041015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001198015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000378013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001196015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000183013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001197015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-001170013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001429015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
248-000439013

Simon Altair IYF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001428015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
248-001431015

Simon Altair IYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000222013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001439015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000220013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001198015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000183013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001197015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-000747015

Simon Merak SYF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, with DALI dimming Decorative grey
244-001733013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, with DALI dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
244-000219013

Simon Merak SYF urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SYF
Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
244-001141015

Simon Merak SYF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SYF