Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey
406-000380012

Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
406-000774015

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 12 W, 350 mA with DALI bus dimming Technical grey
406-002791012

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 12 W, 350 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey
406-000360012

Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
406-001901015

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 350 mA with DALI bus dimming Technical grey
406-002792012

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 350 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
406-000378012

Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
406-000770015

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey
406-002793012

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 24 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
406-000219012

Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
406-000773015

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA with DALI bus dimming Technical grey
406-002794012

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
406-000186012

Simon Milos S spotlight luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
406-000769015

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Milos S
Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey
406-002795012

Simon Milos S spotlight luminaire with AE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Milos S