Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000745015

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000220013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000746015

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000183013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000747015

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000219013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000061015

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000186013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000749015

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000953015

Simon Merak SXF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000441013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
243-000750015

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 3000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 81 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000189013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 81 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF
Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 97 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
233-000963013

Simon Merak SXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 97 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Merak SXF