Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-000766015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-000380013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 12W, 350 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-000767015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-000379013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 18 W, 530 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-000746015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-000764015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-000378013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-000747015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-000183013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-001197015

Simon Altair IXF urban luminaire with SA optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-001426015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-001170013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 37 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish
249-000748015

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics 3000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-000439013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF
Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey
249-000441013

Simon Altair IXF urban luminaire with RE optics, 4000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Decorative grey

Simon Altair IXF