Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000222016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 16 W, 350 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RE optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000746016

Simon Nath S road luminaire with RE optics, 3000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000220016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000183016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
103-002765015

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, with DALI dimming Grey aluminium
103-002766016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 32 W, 700 mA, with DALI dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000219016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 47 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-002727016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 47 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 47 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-002767016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 47 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, with DALI dimming Grey aluminium
103-002768016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, with DALI dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000439016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 50 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
103-002769015

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000186016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 60 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000218016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 60 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 63 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish
103-002770015

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 63 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 63 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-002729016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 63 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000441016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 75 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 81 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-000371016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 81 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 94 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
103-002730016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 4000 K, 94 W, 1050 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 94 W, 1050 mA, with DALI dimming Grey aluminium
103-002771016

Simon Nath S road luminaire with RJ optics, 3000 K, 94 W, 1050 mA, with DALI dimming Grey aluminium

Simon Nath S
Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
101-000380016

Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath M
Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
101-000378016

Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath M
Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish
101-000219015

Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finish

Simon Nath M
Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium
101-000219016

Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Grey aluminium

Simon Nath M
Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, with DALI bus dimming Grey aluminium
101-002042016

Simon Nath M road luminaire with RJ optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, with DALI bus dimming Grey aluminium

Simon Nath M