Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey
408-000380012

Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finnish
408-000788015

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 12 W, 350 mA, 1N w/o dimming Standard finnish

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
408-000378012

Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finnish
408-000785015

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 24 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finnish

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
408-000219012

Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finnish
408-000787015

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 36 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finnish

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
408-000186012

Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finnish
408-000784015

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 49 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finnish

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 49 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey
408-002840012

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 49 W, 700 mA with DALI bus dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey
408-000375012

Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finnish
408-000631015

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 54 W, 530 mA, 1N w/o dimming Standard finnish

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey
408-000371012

Simon Fogo S urban luminaire with RJ optics, 4000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finnish
408-000783015

Simon Fogo S urban luminaire with CME optics, 3000 K, 73 W, 700 mA, 1N w/o dimming Standard finnish

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CME RGB optics, 73 W, 700 mA with DMX bus dimming Technical grey
408-002630012

Simon Fogo S urban luminaire with CME RGB optics, 73 W, 700 mA with DMX bus dimming Technical grey

Simon Fogo
Simon Fogo S urban luminaire with CMM RGB optics, 73 W, 700 mA with DMX bus dimming Technical grey
408-002642012

Simon Fogo S urban luminaire with CMM RGB optics, 73 W, 700 mA with DMX bus dimming Technical grey

Simon Fogo